Projektbaseret startskud

Efter sommerferien sker al undervisning i 1., 4. og 7. klasserne på Sønderskov-Skolen som projektbaseret læring.

caja.jpg

Eleverne i 1. klasse skal ved skolestart og over tre uger lave en præsentationsvideo af hinanden, skolen og medarbejderne.

”Der er faktisk en skjult dagsorden; filmen skal vises til forældrene”, siger Caja Fournaise og forklarer, at videoen dermed, helt i tråd med principperne bag projektbaseret læring. Projekterne skal altid resultere i et konkret produkt, der kan vises frem.

Caja Fournaise er sammen med tre andre lærere og tre pædagoger her før sommerferien klar til at tage mod de dugfriske elever i august. Rejsen til den kommende milepæl har været lang. Hun har været med i LEAPS projektet siden første workshop for små to år siden.

”Jeg var meget begejstret, da jeg blev introduceret til LEAPS. Det giver bare ekstra meget mening”, siger hun og forklarer, at hun forventer, at hun efter sommerferien vil se elever, der er mere involverede og tager større ansvar for sin egen og andres læring.

Starten på det nye skoleår er dermed ikke en helt almindelig skolestart, som de foregående 14 i hendes karriere som lærer. Det er også en frisk start, hvor alt skal tænkes anderledes.

De fire lærere og tre pædagoger, der styrer undervisningen på første årgang efter sommerferien, har en plan for hele skoleåret. Sammen har de udviklet projekter, hvor de forskellige fag og læringsmål går hånd i hånd – helt uden et fastlagt skoleskema. Og Caja er helt sikker på, at det bliver rigtig sjovt og givtigt at arbejde med projektbaseret læring – og eleverne vil helt sikkert lære en masse.

”Vi er, som lærere, professionelle. Vi holder 100 procent øje med elevernes læring”, siger hun og fortsætter.

”Vi, lærerne, får hele tiden nye idéer til projekter, og de er sjove at planlægge. Vi bestemmer jo helt selv”.

Caja Fournaise ser mange fordele i den nye læringsform; eleverne bliver bedre til at arbejde sammen, de bliver mere kreative og innovative, får selvtillid, og samtidig lærer de alle de klassiske skoledyder på en ny og spændende måde. Dermed forventer hun, at de elever, der begynder i 1. klasse efter sommerferien står stærkere, når de om ti års tid skal læse videre.

I LEAPS sker elevernes læring gennem projekter, og det betyder, at lærerne sammen og tværfagligt skal byde ind med deres fag. På den måde kommer matematik for eksempel til at spille sammen med dansk og naturfagene. Det betyder også, at lærerne får større indsigt i hinandens fag, så de sammen kan udvikle projektforløb, hvor fagene spiller sammen.

LEAPS projektet skydes 100 procent i gang på Sønderskov-Skolen lige efter sommerferien; helt nøjagtig den 14. august, hvor 70 elever fra 1. klasse tager hul på skoledagen med 100 procent projektbaseret læring. Samtidig springer elever og lærere på 4. og 7. årgang ud i samme læringsrejse. LEAPS introduceres med et rul, hvor 1. 4. og 7. klasserne inddrages de kommende tre skolestart, indtil projektbaseret læring er fuldt implementeret på skolen.

Kata fonden
3840 5414
Alsion 2
DK-6400 Sønderborg